Tilbake til innholdsfortegnelse

Registrering av enheter

Før du kan ta i bruk terminalen din, må du registrere denne i Telespor-systemet. Du finner registreringssiden ved å gå til Enheter i hovedmenyen og så velge Registrere. Her kan du så skrive inn Serienummeret (1) til terminalen din. Serienummeret er gravert på siden av terminalen og finnes også på en merkelapp under terminalen. Sjekk gjerne at nummeret på merkelappen samsvarer med nummeret på lokket av boksen. Det er viktig at korrekt nummer registreres, da en feilregistrering vil føre til at terminalen ikke fungerer. Når nummeret er skrevet inn, trykker du Registrer (2) og Telespornummeret vil lastes inn i våre systemer. Det vil så dukke oppe med statuts "Klar" i listen over registrerte enheter og vil være klar til å knyttes til et individ.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS