Tilbake til innholdsfortegnelse

Velkommen som bruker av Radiobjella og Telespor-systemet

Vi ønsker deg velkommen som bruker av Telespors terminaler for sporing av husdyr som beiter fritt på utmarksområder. Har din kommune kartlagt de gode og mindre gode beiteområdene (beitekart) kan du følge med på om dyrene dine utnytter de beste beiteormådene.

Tar du deg tid til å studere brukermanualen og lærer deg hvordan Radiobjella fungerer, får du større glede av dette verktøyet.

Sett deg spesielt godt inn i hvordan de ulike varslings- og alarmfunksjonene virker

Du kan lage en felles innstilling for alle dyrene i besetnigen og i tillegg ha individulelle instillinger for hvert dyr. Ofte er det lurt å starte med lik innstilling for alle dyrene og så gjøre individuelle innstillneger underveis i beitesesongen, spesielt om det oppstår situasjoner som krever annen oppfølging.

Gå til de ulike seksjonene i brukermanualen

For raskt å komme til de ulike temaene i brukermanualen klikker du på temaet i innholdsfortegnelsen og blir da automatisk ført til dette temaet.

Lykke til!

Vi har mange som har gitt oss tilbakemeldinger om at Radiobjella har betydd en ny hverdag og gjort tilsyn, gjeting og sanking enkelt og tidsbesparende. Betryggelsen av å vite hvor dyrene er gir en god følelse for de fleste og sparer mange for unødige bekymringer.

Det å få en melding eller alarm når noe galt kan være i gjerde, er til stor betryggelse og hjelp.

Det å sette seg godt inn i hvordan meldingene trigges i kombinasjon med egen forståelse av terreng, dine dyrs adferd, vær og øvrige klimatiske forhold, gir det beste grunnnlaget for å tolke situasjonen og foreta de riktige aksjonene.

Dyrevelferd står høyt hos de aller fleste. Med radiobjella vil du kunne drive målrettet tilsyn og bruke tiden du ellers må bruke til å lete opp dyrene, til å oppservere og å være sammen med dem i utmarka.

Vi håper at du også skal få oppleve fordelen med Radiobjella!

Vennlig hilsen for Telespor AS | Egil M. Pettersen | daglig leder |Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS