Tilbake til innholdsfortegnelse

Endre frekvens for enkeltindivider

For å endre oppdateringsfrekvensen til et enkelt individ velger man Besetning -> Liste for å få fram enhetslisten. I kolonnen oppdatering trykker man på endre for det ønskede individet. Man blir da videresendt til innstillinger for individet.

Man setter en egendefinert oppdateringsfrekvens ved å merke av boksen Egendefinert (1). Deretter velger man ønsket oppdateringsfrekvens fra nedtrekksmenyen i (2). Husk å trykk lagre (3) når alle endringene er gjort.

Så lenge enheten har annen instilling en besettningsinstilling vil den være markert med grønt flagg i besettningslisten.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS