Tilbake til innholdsfortegnelse

Varslingsbeskrivelse

Bevegelsessensor i enhet

GSM-enheten inneholder et akselerometer (en mekanisk bevegelsessensor i enheter med lavere serienummer enn 80 tusen) som kan registrere om enheten beveger seg eller ikke. Denne brukes til å generere en varsling dersom enheten ikke har beveget seg etter et visst antall timer. Denne varslingen er uavhengig av den vanlige rapporteringen og vil sendes inn umiddelbart, gitt at enheten får kontakt med serveren. Befinner enheten seg utenfor dekningsområdet, vil rapporten lagres og sendes inn ved neste sendetidspunkt hvis dekning.

Varselet på manglende bevegelse kan indikere at det er en unormal situasjon på beitestedet og betyr som oftest at dyret enten er død, syk eller at GSM-enheten har falt av dyret. Vær oppmerksom på at bevegelsesmønsteret til dyrene kan endre seg fra flokk til flokk og er også avhengig av vær og beiteterreng. Det er derfor mulig at noen brukere må justere innstillingene noe for å få denne varslingen til å fungere optimalt. Innstillingene er beskrevet i seksjonen Innstillinger senere i dette kapittelet.

Manglende rapport fra medaljonger

Når enheten er utenfor dekning eller av annen grunn ikke får koblet opp mot enten Telenor eller NetCom i Norge (enheter produsert før 2013 kobler bare opp mot Telenor), varsles det med utenfor dekning når enheten har prøvd det innstilte antall ganger. Standard innstilling er 3 rapportperioder men kan endres for hele besetningen under Innstillinger besetning eller individuelt under Innstillinger individ/enhet.

Lav batterispenning

Lav batterispenning varsles dersom den innrapporterte batterispenningen på enheten faller under en gitt terskel. Denne terskelen kan justeres under Innstillinger. Vær oppmerksom på at Telespors enheter benytter Lithiumsbatterier som holder spenningen høyt til de er nesten fullstendig utladet. Det kan derfor skje at batteriene går tom uten at dette blir varslet.

Manglende rapport fra enhet

Dette varselet indikerer at serveren ikke har mottatt signal fra enheten de x siste oppsatte rapporteringstidspunktene (x kan settes av brukeren selv under Innstillinger ). Den vanligste årsaken til dette varselet er at enheten befinner seg utenfor dekning, men kan også skyldes feiltilstander i mobilnettet eller at enheten ikke har sendt på grunn av tomt batteri/feiltilstand.

Varsling på minimumsforflytting

For hver melding en enhet leverer til Telespors server, beregnes enhetens forflytning over de siste x sendetidspunktene (hvor x kan settes av brukeren). Dersom denne forflytningen er mindre enn en gitt grense som brukeren velger selv, vil det sendes en varsling. En slik varsling vil indikere unormale situasjoner som død, sykdom og dyr som har satt seg fast. Det kan også være et varsel på at en enhet har falt av dyret.

 

Både bevegelsessensorvarsling og minimumsforflytting samtidig

Dette varselet er en kombinasjon av bevegelsessensoren og forflytningsvarselet. Et nytt varsel genereres kun dersom begge kriteriene er oppfylt, altså når enheten har 1) ikke registrert bevegelse innenfor oppsatt tidsperiode og 2) forflyttet seg en kortere avstand enn den oppsatte grensen.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS