Hvor lang levetid har terminalene?

Terminalene har en beregnet levetid på 3-5 år avhengig av bruk og vedlikehold.

Terminalen har ikke rapportert på flere dager.

Dette skyldes som oftest at terminalen befinner seg i et område med dårlig dekning. Når mobildekningen ikke er god nok, vil ikke terminalen få kontakt med serveren og istedet lagre opp til 50 posisjoner internt. Disse vil så sendes inn så snart terminalen har sendetidspunkt innenfor dekningsområdet igjen.

Terminalen leverer et høyt antall ugyldige posisjoner.

For å beregne en gyldig posisjon er terminalen avhengig av god sikt til horisonten. Dersom terminalen beveger seg i et område med begrenset sikt til horisonten (fjell, klipper, store steiner) kan terminalen miste kontakten med GPS-satelittene. GPS-dekningen kan også variere i løpet av dagen. Husk også på at terminalen må ligge på nakken av dyret for å oppnå best mulig signalkvalitet. Når terminaler som får et høyt antall ugyldige posisjoner kan dette skyldes for lite motvekt på klaven, enheten kan ha sklidd ned på siden eller under halsen til dyret og får ikke kontakt med sattelittene.

Terminalen endrer ikke oppdateringsfrekvensen.

En endring av oppdateringsfrekvensen trer først i i kraft når terminalen er i kontakt med serveren. Hvis oppdateringsfrekvensen ikke endrer seg, skyldes dette antakeligvis at terminalen enda ikke har rapportert til server og mottatt oppdatert konfigurasjon. Oppdateringsfrekvensen vil derfor endre seg ved neste mottatte melding. Ved endring av instillinger vil det vises et gult flagg bak enhet i besettningsliste, denne forsvinner når enheten er oppdatert med de siste instillingene som du har lagt inn.

Falske alarmer?

Det må først og fremst presiseres at Telespor ikke varsler at et dyr er dødt, men om terminalen ikke har beveget seg eller ikke innenfor en gitt tidsperiode. Noen dyr vil derfor generere "falske" alarmer siden de ligger rolig lengre enn den angitte tidsperioden. For at beveglesessensoren ikke skal forstyrres av vær og vind, må sensitiviteten stilles såpass høyt at dyret må bevege seg en del før bevegelse registreres. Vi har også observert at sensitiviteten kan endre seg noe over tid. Fra sesongen 2011 (Fra og med t elespor ID 80 000) introduserte vi en oppgradert bevegelsessenor som har bedre egenskaper for å detektere bevegelse.

Dersom du sliter med at dine dyr genererer mange varsler selv om alt ellers virker å være normalt, kan du forsøke å øke innstillingen som sier hvor lenge dyret må ha ligget i ro før alarmen sendes. Dette kan kun gjøres på terminaler som har firmware 1055 eller høyere. Hvilket firmware terminalen har ser man i Besettningslisten.

Når det gjelder beveglesesalarmen er det generelt sett fornuftig å kontrollere denne opp mot kartet og se hvor mye dyret har beveget seg. Dersom man får to alarmer etter hverandre og dyret har beveget seg svært lite, kan man med stor sikkerhet si at en unormal situasjon har oppstått.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS