Tilbake til innholdsfortegnelse

Vis siste posisjoner i Google maps

Trykk på symbolet/knappen for Google Maps (1) for å åpne siste posisjoner i Google Maps. Dette vil åpne et nytt vindu i nettleseren.

Hvis du mangler knappen over besetningskartet må instillinger for dette gjøres under brukerinstillinger.
Gå på Konto->Brukerinstillinger og hak av for Tillat KML eksport til Google, trykk Lagre.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS