Tilbake til innholdsfortegnelse

Identifiser synlig dyr i en liste

Vis synlige indivd i en liste genererer en liste over alle dyr innenfor det gjeldene kartutsnittet.

Trykk (1) for å få fram listen. Listen viser alle dyr med tilhørende posisjon og tid.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS