Tilbake til innholdsfortegnelse

Vis sporet til et individ

Generering av spor i kart

For å generere et spor i kartet velger man individ (1) på menyen ved siden av kartet. Justerer Til og Fra dato (2) Deretter trykker man på Vis/skjul spor(3). Man vil da generere sporet for den aktuelle tidsperioden men kartet vil ikke automatisk justere seg for å få hele sporet med. utvid kartet for å få med hele sporet. Kartet vil holde seg i dette bildet mens man velger andre individ (1). Det vil derfor være lette å sammenligne beitemønsteret til alle dyrene i besetningen.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS