Tilbake til innholdsfortegnelse

Sletting av individer

Et individ kan slettes på to måter: 1) Ved å gå til besetningslisten (Besetning -> Liste), markere individene som skal slettes og trykke slett. 2) Ved å åpne individsiden til et individ i besetningslisten og trykke slett. Man får da fram følgende side:

Sjekk her at korrekt individ er valgt (1). Velg årsak til sletting i (2) og legg ved eventuelle kommentarer i (3). Årsak og kommentarer er kun til brukerens egen nytte og benyttes ikke av Telespor. Når alle oplysninger er korrekt trykker man på Slett (4).Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS