For å åpne individsiden til et gitt individ, går man først til besetningslisten (Besetning->Liste). Finn så det ønskede individet og trykk på Individnavnet. Følgende side vil da vises:

Fanen Info (1) gir informasjon om individed og linker til sporingsinformasjon. De øvrige fanene (2) er beskrevet i avsnittetene Endre frekvens for enkeltindivider og Innstillinger.

I informasjonsfeltet står individnummeret øverst (3). Trykk på Endre for å gi individet et annet nummer/navn. Neste felt angir Telespornummeret til enheten. Trykk Slett (4) dersom du vil slette individet og fjerne koblingen mot enheten.

Individets posisjon kan vises i et kart ved å trykke Vis i kart (5). Dersom man ønsker å vise sporet eller meldingshistorikken til individet trykker man på linkene i (6).Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS