Enhetssiden til enheten gir en del basisinformasjon om enheten

Enhetsinformasjon

  1. Informasjon (1) om serienummer, eier, bruker og individ enheten er knyttet til.
  2. Sett i supporttilstand (2) benyttes kun hvis enheten av en eller annen grunn må sendes til Telespor for sjekk. Følg instruksjonene som presenteres på skjermen før innsending. Kun Telespor kan sette enheten ut av supportmodus igjen.
  3. Data (3) viser siste måling- og posisjonsdata.
  4. Konfig (4) viser hvilke konfigurasjonsparametere som ble sendt til klaven sist gang den var i kontakt med serveren.
  5. Varslinger (5) gir en oversikt over hvilke varslingstilstander enheten befinner seg i. Dette er uavhengig av hvilke varsler som er aktivert på individet.
  6. Notes (6) gir en kort historikk om enheten.
  7. Enhet mistet (7) setter enhet uvirksom og fjerner den fra kart, men man vil fortsatt ha den tilgjengelig i enhetsliste. Enhet må kobles opp i mot indivd for igjen vises i kart.


Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS