Tilbake til innholdsfortegnelse

Registrering av nye individer

Gå til Besetning -> Registrere for å knytte individer til GSM-enhetene. La boksen i (1) være blank. I kolonnen Individnummer (2) fyller du inn ønsket individnavn (dette kan endres senere) og deretter klikker du i tilsvarende felt i kolonnen Telespornummer (3). Du vil da få frem en liste av tilgjengelige enheter som du kan knytte til dette dyret (se under). Trykk så på ønsket enhet (den du peker på får gul bakgrunn) og verifiser at korrekt nummer dukker opp i feltet. Det kan registreres opptil ti dyr samtidig. Trykk så Lagre (4) for å fullføre registreringen.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS