Tilbake til innholdsfortegnelse

Liste over enheter

Velg Enheter -> Liste i hovedmenyen for å åpne enhetslisten. Dette er en liste over alle enheter som din bruker har registrert hos Telespor.

  1. Status angir hvilken status enheten befinner seg i. Dersom status er "Klar" er den registrert og kan knyttes til et individ. Statusen "Aktiv" angir at enheten er knyttet til et individ og klar til bruk. Dersom status er "Support" er kunden klargjort den for behandling hos Telespor. Brukeren har ikke tilgang til enheten så lenge den er i tilstanden support. Status "mistet" kan bruker selv kan legge inn og fjerne for å holde oversikt over enheter og fjerner individer fra kart.
  2. Telespornr viser serienummerene på enhetene du har registrert. Disse kan sorteres i synkende/stigende rekkefølge, samt man kan søke etter unike nummer i søkefeltet. Dersom man trykker på serienummeret kommer man til enhetsiden.
  3. Individnr. viser individnavnene til aktive enheter. Også denne kolonnen kan sorteres i stigende/synkende rekkefølge og man kan søke etter individnavn i søkefeltet. Trykker man på et individnavn, blir man sendt videre til individsiden.
  4. Firmware viser hvilken Firmware enhetene har

Vær oppmerksom på at Beitelagsledere vil ha flere kolonner på denne visningen, de vil også ha tilgang til alle andre enheterer registrert på brukere i samme beitelag.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS