Tilbake til innholdsfortegnelse

Informasjon om individ

Individene vises i kartet som gule stjerner, ved anmerkninger i varslingstatus vil disse stjernene bli røde. Ved å klikke på stjernene i kartet kan man få detaljert informasjon om individ og varslingstatus.

Klikk på individets stjerne

Når man klikker på individet stjerne(1) i kartet dukker det en boble med informasjon om eier, enhet, siste måletidspunkt og posisjon samt eventuell varslingsstatus. Her kan man også klikke på individnavnet (2) i boblen for å komme til individsiden med mer detaljert informasjon og historikk. Ved å klikke på Vis spor (3) får man opp en sporlogg for de siste 5 dagene. For å endre tidsintervallet for Vis spor legges til og fra dato fra menyen til høre for kartet Spor (4)

 Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS