Tilbake til innholdsfortegnelse

Kartintroduksjon Ny

Under Besetning -> Besetningskart har du muligheten til å se posisjonsinformasjon til individenen. Vær oppmerksom på at man må ha mottatt minst en gyldig posisjon fra ett individ før man kan få opp kartet.

Åpne kartfanen

Kartet åpnes ved å klikke på Besetning->Besetningskart

Oversikt over kartsiden

Dette inneholder kartsiden:

- Individer merket med gul (1) eller rød stjerne (2). Stjerner i kartet representerer et individ. Ved siden av stjernen står individnummer/navnet.
- Navigasjon i kartet gjøres ved å klikke og dra med muspeker i kartet, skroll for å zoome inn eller ut i kartet. (3). Kontrollene kan også benyttes til å zoome inn eller ut. Når kartsiden åpnes for første gang justeres zoomnivået automatisk slik at alle dyr er inkludert .
- Identifiser alle synlige dyr i en liste (4).
- Utskrift av kart (5).
- Google maps (6).*
- Valgmeny for hvilke dyr og datotidsrom for visning av spor (7)
- Velge hvilke dyr som skal vises i kartet. (8)
- Velg hvilke kartsystem som du vil benytte (9)
- Velg beitelagskart som et ekstra lag for å se om dyrene beiter på de beste områdene. ( ikke alle kommuner har etbalert beitelagskart) (10)

Se under for detaljerte beskrivelser av de ulike funksjonene.

* må aktiveres på instillinger.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS