Tilbake til innholdsfortegnelse

Innlogging på brukerportal

Innloggingen til brukerportalen skjer ved å åpne adressen www.telespor.org i en nettleser.

Vi anbefaler å benytte en nettleser som er oppdatert til siste versjon.

Link til brukerportalen finnes også på vår hjemmeside www.telespor.no.

Brukernavn/passord sendes i en egen mail fra oss(om man er organisert i beitelag kan beitelagsleder også ha tilgang til din profil.)

Skriv inn innlogningsdetaljer

Skriv inn brukernavn i (1) og passord i (2). Trykk så logg inn (3) for å fortsette inn i brukerportalen. Glemt passord eller brukernavn (4)

Forside brukerportal

Dette er forsiden til brukerportalen. Her finner du:
- Hovedmenyen (1): Her kan du navigere gjennom brukerportalen. Hold musen over en kategori for å vise undermenyen og klikk for å velge.
- Nyheter (2): I dette feltet vises nyheter og driftsmeldinger fra Telespor.
- Besetning (3): Her finner du informasjon om hvor mange dyr som er registrert på brukeren og linker til å vise besetningen i kart eller i en liste.
- Søk (4): Ved å skrive inn enten Telespornummeret eller individnummeret i søkefeltet kan man navigere direkte til et dyr eller en terminal.
- Varslinger (5): Her presenteres varslinger fra Telesporsystemet, melding viser årsak til at stjerne i kartet er rød. Melding forsvinner når enhetens tilstand endrer seg, man bør ikke slette meldinger som kommer opp her.
- Logg ut Trykk Logg ut i øvre høyre hjørne på skjermen for å logge ut.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS