Under følger en oppstartsveiledning for GSM terminalen. De fleste punktene er beskrevet i detalj senere i bruksanvisningen.

 • Logg inn på server med ditt brukernavn og passord. Dersom du ikke har mottatt innlogningsinformasjon kan du sende en mail til post@telespor.no.
 • Registrer ordremottak under Enheter->Ordremottak hvis du mottar enheten direkte fra Telespor med ordre og kundenr på pakkseddel. Eller registrer terminalene manuelt under Enheter->Registrere. Om du er medlem av et beitelag kan det være at enheten allerede er overført fra Beitelagsleder. Dette er beskrevet under Registrering av enheter. Pass på at du registrerer rett telespor nummer. Sjekk også at det står samme nummer inngravert på terminalen og på klistrelappen under terminalen. Dersom nummerene ikke samsvarer er det alltid nummeret på klistrelappen som er gjeldende.
 • Knytt enheten til et individ. Bruk gjerne et midlertidig nummer/navn, da dette kan endres senere når du vet hvilket dyr enheten skal benyttes på. Fremgangsmåten er beskrevet i Registrering av nye individer.
 • Sett inn batterier etter at individet er opprettet på portalen. Det anbefales å gjøre oppstart av enhet utendørs for å få opptimal dekning og fri sikt til GPS satelittene ved første rapportering. Når batteriene er satt inn, skrur man batterilokkene helt igjen (det skal ikke være noen glippe mellom plasten i batterilokket og enheten (se fig 2)). Når kontakt mellom batteri og enhet skal dioden på siden begynne og blinke.
 • Når lokkene er skrudd igjen er det viktig å sjekke at terminalen lyser for å indikere oppstart. Terminalen lyser først grønt i minimum seks sekunder, før den begynner å blinke grønt. Mønsteret til denne blinkingen er avhengig av firmwareversjonen og terminalen vil blinke helt til den er ferdig med å finne posisjon og rapportere denne inn til server. Deretter vil den gi ett statusblink hvert minutt som gir informasjon om programvaren kjører.
 • Dersom du ikke får et lys når du skrur i proppene, må du sjekke at batteriproppene er hele (metalleringen ikke er skadet) og at de er skrudd tilstrekkelig igjen. Forsikre deg også om at du benytter nye orginale 3,6 volts batterier, vi anbefaler sterkt at det byttes batterier og batterilokk mellom hver sesong. Sjekk også batterilokk for korrosjon/belegg.
 • Sjekk rapportering til server før dyrene slippes, hvis det er dekning der man setter i gang enheten bør 1. rapport komme i løpet av av 5-6 minutter.
 • Dersom man ikke mottar en melding, kan man forsøke å starte enheten på nytt. Dette gjøres ved å ta ut batteriet hvor det står "Remove cap for reset". La så batteriet være ute minimumm 60 sekunder, før det settes i igjen og proppen skrus inn. Husk og sjekke at terminalen lyser grønt.
 • Når terminalene er testet og har gitt rapporter til serveren, er de klare til å monteres på dyr (husk motvekt!) og settes i drift.
 • Standard instillinger vil normalt passe de fleste brukerne men kan enkelt endres på besettning eller enkeltindivider.
 • Det kan være en fordel å skru av alarmer osv. sålenge terminalene er under test eller på innmark. Når du første gang bruker portalen er det opprettet anbefalte standardinstillinger som bruker kan endre ved behov Endre frekvens for hele besetningen . Dersom en enhet ikke har mottatt oppdatert konfigurasjon er dette markert med et gult flagg i besetningslisten og vil oppdatere seg neste gang enheten rapporterer. Hvis enheten har annen innstilling en besettningsintillingen vil dette indikeres i besettningslisten med et grønt flagg.


Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS