Tilbake til innholdsfortegnelse

Oppsett av portalen

Ved første gangs bruk av brukerplatformen anbefales det at brukeren oppdaterer sin kontaktinfo og tilpasser instillingene. Det anbefalses også å bytte passord.

Visningsinnstillinger

Brukerinnstillingene finner man under Konto->Brukerinnstillinger

 1. Brukeren kan endre innstillingene ved å trykke på fanen "Visning". På denne siden kan brukeren gjøre følgende:
 2. Her kan man velge hva som skal presenteres på forsiden.
 3. Endring av, språk, tidssone og hvilken kartløsning som skal være standard
 4. Denne innstillingen avgjør hvor mange linjer som vises i listevisninger.
 5. Her kan størrelsen på kartet endres, vi anbefaler middels størelse.
 6. Koordinatsystem angir hvilket koordinatsystem posisjonsdata vises i. UTM benyttes hvis man ønsker å plotte koordinatene inn i håndholdt GPS.
 7. KML eksport aktiverer eksport av besetningens siste posisjoner til en kml-fil. Link til filen presenteres her når opsjonen er aktivert. Vær oppmerksom på at denne filen ikke er passordbeskyttet, men har et unikt navn som bare presenteres på denne siden. KML eksport må aktiveres for å bruke Google-funksjoner som Maps og Earth. Disse funksjonene er beskrevet andre steder i manualen.

NB! Trykk Lagre for å oppdatere systemet med eventuelle endringer.

Oppdater kontaktinfo

Brukerinnstillingene finner man under Konto->Brukerinnstillinger

 1. Brukeren kan endre egen kontakinformasjon og passord under "Kontaktinfo"
 2. Oppgi nøyaktig telefonnummer og e-postadresse, da disse kan benyttes som mottaker av varslinger fra systemet.
 3. Brukerinformasjon viser informasjon om brukernavn, brukergruppe og beitelag. Disse innstillingene kan kun endres av Telespor eller evt. beitelagsleder. Ta derfor kontakt dersom disse feltene inneholder feilaktig informasjon.
 4. Link for endring av Passord

Trykk Lagre for å oppdatere kontaktinformasjon med eventuelle endringer.

Endre passord

For å endre passord, må man først fylle inn det gamle passordet i (1). Deretter skriver man inn ønsket passord i (2) før man gjentar dette i (3). Trykk så Lagre endringene (4). Dersom du har mistet/glemt passordet, start innlogging og velg Glemt passord eller kontakt Telespor på post@telespor.noTilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS