Innstillingene for varsling kan enten settes for hele besetningen eller for vært individ. For å endre innstillingene for hele besetningen, gå til Besetning -> Innstillinger. For endre innstillingene for et gitt individ, gå til Besetning -> Liste og trykk på individnummeret til det ønskede individet for å gå til individsiden. Vær oppmerksom på at noen innstillinger ikke kan settes fra besetningssiden og kan kun endres på individet. Husk også endringer i besetningsinnstillingene ikke vil påvirke individer som har denne innstillingen satt som "Egendefinert" på individssiden. Individer som har egendefinerte innstillinger er merket med et grønt flagg i besetningslisten. Sjekk derfor om disse har korrekte innstilinger etter at besetningsinnstillingene har blitt oppdatert.

Generelle innstillinger

Ved å trykke på knappen Generelt kan man endre parameterene som avgjør når et varsel skal sendes. For å endre innstillingen må boksen "Egendefinert" merkes av.

  1. Maksimalt antall rapporter uten dekning: Denne innstillingen avgjør hvor mange forventede rapporter som skal utebli før det sendes et varsel om at enheten er utenfor kontakt.
  2. Minimum batterinivå: Beskriver grensen for hvor lav spenningen må være før det sendes et varsel om lav batterispenning. Eks: 57 = 5,7 Volt. OBS: Denne innstillingen kan kun endres fra individsiden.
  3. Følsomhet bevegelsessensor: Denne innstillingen beskriver følsomheten til bevegelsessensoren. Lavere verdi tilsvarer økt følsomhet. Det er kun enheter med serienummer over 80 000 som kan justere følsomheten, enheter med serienummer under 80 000 ha denne satt til 0 for at alarmen skal fungere.
  4. Timer uten bevegelse før varsling: Beskriver hvor lenge enheten må ligge i ro før et varsel genereres. Denne kan settes fra 1 time til 12 timer.
  5. Minimumsforflytning før varsling: Her kan man endre hvor mye enheten minimalt må forflytte seg. Dersom enheten forflytter seg mindre enn denne distansen (m), vil et varsel genreres. Vær oppmerksom at tøft terrerng med utfordrende sattelittdekning vil ha en større unøyaktighet på GPS og følgelig kan det være fordelaktig å øke denne innstillingen.
  6. Antall rapporter i beregning av minimumsforflytning: I dette feltet kan brukeren angi hvor mange rapporter som skal inkluderes i beregning av hvor langt enheten har forflyttet seg. Det vil legges til 1 til tallet spesifisert i dette feltet, dvs at dersom innstillingen er 2, vil de 3 siste rapportene inkluderes i beregningen. Dersom enheten står på en hyppig oppdateringsfrekvens, kan det være fordelaktig å øke denne innstillingen, da individet vil forflytte seg kortere mellom hver rapport. For rapporteringsfrekvenser over 6 timer anbefales en en innstilling på 1 eller 2 for at varselet skal generes så raskt som mulig.
  7. Benyttes kun ved bruk av UHF - medaljonger i kombinasjon med GSM enheter i besetningen eller det er plassert ut POI'er i beiteområdet, Lyttervarighet settes til 8 sek og ventetid mellom hver lytting skal være en halv time.

Aktivering og deaktivering av varsler

Ved å trykke på knappen Varsling kan man velge hvilke varsler som skal være aktive og hvor de skal sendes. I ruten markert med (1) aktiverer man varslinger ved å merke av i boksen ved siden av det aktuelle varselet. Husk at boksen "Egendefinert" må være merket av dersom man skal endre disse innstillingene. Hvert varsel kan sendes til enten WEB (Varslingslisten på forsiden), E-post, SMS eller en kombinasjon av disse. For hvert aktive varsel vil det i området markert med (2) dukke opp en seksjon hvor man kan krysse av hvor man ønsker at varselet skal sendes. Trykk Lagre (3) for å lagre eventuelle endringer.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS