Sjekk at rett e-post eller mobiltelefonnummer vises under Varslingsmottaker, hvis ikke må kontaktinfo korrigeres på Oppsett av portalen . For å endre mottakere av eventuelle varslinger, gå til Besetning -> Innstillinger og velg Varslingsmottaker. Telesporsystemet benytter som standard kontaktinformasjonen (under brukerinnstillinger) som e-post og sms-mottaker. Disse vises i (1). Dersom man ønsker å sette andre mottakere for disse varselene, må man merke av boksen Annen varslingsmottaker (2). Man kan da skrive inn alternative mottakere i boksene merket med (3) og (4).Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS