Velg Oversikt i hovedmenyen for å komme til forsiden. Her vil du nederst finne en oversikt over aktive varslinger. I boksen markert med (1) er det en liste med aktive varsler. Når en enhetet går inn i en tilstand som tilsier at et varsel skal sendes, vil Individnummeret, samt en beskrivelse av varselet dukke opp i denne listen (gitt at WEB er satt som varslingsmottaker - se Innstillinger). Du vil kun motta ett varsel per type per individ. Når enheten går ut av tilstanden som har generert varselet (f.eks flyttet seg mer enn 25 meter), vil varselet automatisk slettes fra listen. Brukeren har også selv muligheten for å slette varsel ved å markere varselet i boksen til venstre og trykke (2). Alle varsler kan fjernes ved å trykke (3).

Vær obs på at dersom et varsel slettes av bruker, må individet først forlate varseltilstanden og så gå inn i den pånytt før et nytt varsel genereres. Eksempel: En enhet beveger seg mindre en 25 meter og et varsel genereres. Dersom brukeren sletter dette varselet, må enheten bevege seg mer enn 25 meter ved neste måling og deretter mindre enn 25 meter før ett nytt varsel vil dukke opp i varslingsoversikten.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS