Tilbake til innholdsfortegnelse

Registrering av alle enheter i en ordre - ordremottak

Før du kan ta i bruk en terminal, må denne registrers inn på din brukerportal

Ordremottak ved kjøp av nye enheter

For kunder som kjøper enheter direkte fra Telespor AS kan alle enheter i ordren enklest registreres ved å gå på Enheter -> Ordremotak og taste inn ordrenr.(1) og kundenr. (2) fra pakkseddel eller ordre. Trykk Registrer mottatt (3) for å bekrefte. Alle enheter i samme ordre skal da være registrert inn på bruker klare til å koble opp i mot individ, men kontroller at nr. på enheter stemmer med det som er registrert portalen. Hvis man ikke får registrert ordremottakt på denne måten kan hver enkelt enhet registreres manuelt.

For kunder som mottar enheter fra beitelag sjekk om enheter er overført til din brukerportal av beitelagsleder, om ikke kan de registreres inn manuelt som beskrevet under. Hvis beitelag er eier av enhet/abonnement bør de registreres inn på beitelaget før fordeling til de enkelte brukere. For brukere med beitelagstilknyttning men som selv betaler abonnement til telespor bør de registeres inn av bruker av enhet. Hak av om beitelaget er eier av enheten du registrer. (4)

 

 

 

Manuell registrering av enheter

For manuell registrering av enheter benytt Enheter->Registrere. Her kan du så skrive inn Serienummeret (1) til terminalen din. Serienummeret er normalt gravert inn på siden av terminalen og finnes også på en merkelapp under terminalen. Sjekk gjerne at nummeret på merkelappen samsvarer med nummeret som er ingravert. Det er viktig at korrekt nummer registreres, da en feilregistrering vil føre til at terminalen ikke fungerer. Når nummeret er skrevet inn, trykker du Registrer (2) og Telespornummeret vil lastes inn i våre systemer. Det vil så dukke oppe med statuts "Klar" i listen over registrerte enheter og vil være klar til å knyttes til et individ.

Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med manuell registrering av enheter: Enheter som tidligere er registrert på andre brukere kan ikke registreres inn på ny bruker før de er frikoblet fra individ hos tidligere bruker.
Hvis en enhet er registret med beitelag som eier registreres inn manuelt hos en bruker, vil den bli knyttet opp i mot bruker og kobling mot beitelag blir automatisk fjernet. For å beholde knyttning til beitelaget må den overføres til bruker i systemet av beitelagsleder.

Meld fra til Telespor på post@telespor.no eller din egen Beitelagsleder hvis du har enheter registrert som ikke tilhører deg, eller hvis man ønsker å si opp aktive abonnementer.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS