Tilbake til innholdsfortegnelse

Liste over individer

For å få fram en liste over registrerte individer, velg Besetning -> Liste i hovedmenyen. Individene vises da i listen merket med (1). Innholdet i denne listen er:

Individnr: Brukerens egendefinerte navn eller nummer på individet.
Telespornr: Enhetens unike serienummer
Type: Enhetstype (GSM, UHF)
Alarmer: Viser hvilke alarmer som er aktivert på enheten. Stor bokstav betyr "aktiv", liten betyr "ikke aktiv"
Posisjon: Enhetens siste gyldige posisjon
Posisjonstid: Angir tidspunktet til den siste gyldige posisjonen
Måletidspunkt: Angir tidspunktet til siste mottatte melding fra enheten
Oppdatering: Enhetens oppdateringsfrekvens.
Batteri: Enhetens batterispenning angitt i Volt (angir ikke hvor mye strøm som er igjen på batteri)
Firmware: Enhetens programvareversjon
Gult flagg: Flagget vil vises etter bruker har gjort en endring i konfigurasjonen som krever at oppdatert infomasjon må sendes tilbake til enheten. Flagget vil være synlig helt til enheten har vært i kontakt med serveren og vil indikere at enheten ikke er oppdatert med siste konfigurasjon.
Grønt flagg: Flagget vil vises når man har valgt "Egendefinert" på noen av konfigurasjonsparameterene til enkelt individer. Dette betyr at individet har en egendefinert konfigurasjon og vil således ikke følge besetningskonfigurasjonen.

Feltene "individnr" og "Telespornr" er søkbare. Skriv inn navnet/nummeret du vil søke etter i søkefeltet til den aktuelle kolonnen og trykk på Filter (2). Et tidligere søk kan fjernes ved å trykke Clear (2).

Individer kan slettes ved å merke av de aktuelle individene (boksen til venstre for Individnr) og trykke på Slett (3) Individuell instilling på enhetene kan fjernes ved å merke av aktuelle enheter og trykke Fjern idividuell Konfigurasjon (4). Endring av Firmware (5) er kun tilgjengelig for beitelagsledere.Tilbake til telespor.no

© 2012 Telespor AS